Telefon

072-545 5558

E-post

info@wholesome.nu

Alkaline Wash

Finare, fjunigt hår i ansiktet kan vara svårt att avlägsna eftersom hårväxten ofta är tät och håren mycket små. Med Alkaline Wash från DMK kan dock stora områden med fjun avlägsnas vid ett och samma tillfälle.

Alkaline är ett alkaliskt pulver som blandas med ett örtvatten och appliceras på huden i 2-4 minuter. Behandlingen fungerar genom att ta håret till en hög alkalisk nivå. Detta kommer att mjuka upp håret och delar av den underliggande follikeln. Håren och torra hudceller kan sedan enkelt avlägsnas.
Fjuniga hår växer högre upp i huden än vad grova hår gör. Det kemiska medlet kan i vissa fall tränga ner i huden till den nivå där hårsäcken finns till fjuniga hår och fräta de hårbildande cellerna. Detta gäller ytliga hårsäckar. Samtliga delar i ansikte och hals kan behandlas. Behandlingen kan med fördel även göras på andra kroppsdelar. Behandlingen är avsedd för avlägsnande av fjunigt hår.

Det går inte definitivt att säga hur många behandlingar som behövs eller ens om håren försvinner permanent. Vissa får en minskning av hårväxten redan efter en behandling medan det för andra kräver flera behandlingar.

Återväxten beror på faktorer som tidigare nämnts. Efterhand kommer återväxten gå långsammare och hårväxten bli mer uttunnad / glesare och tiden mellan behandlingarna öka. Det kan gå månader emellan. Sola inte och undvik solarium de närmsta 24 timmarna. Använd inte makeup över behandlingsområdet på 12 timmar. Använd DMK produkter enligt hudterapeutens instruktion.

Om rodnad eller hetta uppstår applicera lite is eller naturell yoghurt över behandlingsområdet.. Contraderm cremen från Danné är hudläkande och passar bra efter Alkalinebehandling.

Behandlingen är säker och smärtfri. I vissa fall kan behandlingsområdet rodna, sticka lite, och kännas varmt. Det kan också bli svullet. Detta är dock normalt och kommer att avta efter en stund. Efter första behandlingen kan huden även bli lite torr och irriterad. Detta kan hålla i sig i några dagar.

Boka konsultation innan om du inte gjort Alkaline Wash tidigare.

 

Överläpp eller haka 30 min 745:-

Överläpp och haka 45 min 945:-

Kinder 45 min 945:-

Panna 45 min 945:-

Hals 45 min 1145:-

Kinder + överläpp eller haka 45 min 1045:-

Kinder + överläpp + haka 60 min 1145:-

Kinder + överläpp + haka + panna 75 min 1345:-

Kinder + överläpp + haka + hals 75 min 1795:-